Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi từ ngữ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

September 12, 2017 · 5 Comments

“Cặp bù” – Octavio Paz

Octavio Paz (1914–1998) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Miguel de Cervantes năm 1981, giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1982, và giải Nobel văn chương năm … Continue reading

September 11, 2017 · Leave a comment

“Gửi ____________” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

September 11, 2017 · Leave a comment

“Tour nghe ý kiến” – John Ashbery

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ, và giải … Continue reading

September 11, 2017 · Leave a comment

“Thời gian trong cỏ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

September 10, 2017 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Những chuyện đặt” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

September 9, 2017 · Leave a comment

“Một tháng Mười một” – John Ashbery

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ, và giải … Continue reading

September 7, 2017 · Leave a comment

Cuộc trường chinh tìm một bộ quy tắc ứng xử cho biển Đông của ASEAN

Nguồn: Carlyle A. Thayer, “ASEAN’S Long March to a Code of Conduct in the South China Sea,” Maritime Issues, July 18, 2017. Biên dịch: Đỗ Văn Minh, Lê Thị Xuân … Continue reading

September 7, 2017 · Leave a comment

“Đợi đã” – Galway Kinnell

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982). … Continue reading

September 6, 2017 · Leave a comment

“Như một bức ảnh” – John Ashbery

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ, và giải … Continue reading

September 5, 2017 · Leave a comment

“Phố và hoa” – Eugen Gomringer

Eugen Gomringer (1925–) là nhà thơ người Đức. Phố và hoa phố phố và hoa hoa hoa và đàn bà phố phố và đàn bà phố và hoa và đàn … Continue reading

September 5, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,568 other followers