Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Anne Sexton

“Khi đàn ông đi vào đàn bà” – Anne Sexton

Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, … Continue reading

November 9, 2018 · Leave a comment

“Cưỡi thang máy lên trời” – Anne Sexton

Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, … Continue reading

September 2, 2018 · Leave a comment

“Nhà thơ của sự vô tri” – Anne Sexton

Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, … Continue reading

August 5, 2018 · Leave a comment

“Căn phòng của đời tôi” – Anne Sexton

Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, … Continue reading

August 28, 2017 · 1 Comment

“Muốn chết” – Anne Sexton

Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, … Continue reading

January 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.