Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm đầy sao” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

June 25, 2020 · Leave a comment

“Giao du với các thiên thần” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

January 21, 2020 · Leave a comment

“Sự giận dữ của ủng bọc giày” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

November 9, 2019 · Leave a comment

“Vàng” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

September 2, 2019 · Leave a comment

“Người đàn ông một chân” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

August 21, 2019 · Leave a comment

“Khi đàn ông đi vào đàn bà” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

November 9, 2018 · Leave a comment

“Cưỡi thang máy lên trời” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

September 2, 2018 · Leave a comment

“Nhà thơ của sự vô tri” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

August 5, 2018 · Leave a comment

“Căn phòng của đời tôi” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

August 28, 2017 · 1 Comment

“Muốn chết” – Anne Sexton

Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự … Continue reading

January 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.