Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuột trong tiệm tạp hóa” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

November 30, 2020 · Leave a comment

“Thủy tiên” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

October 5, 2020 · Leave a comment

“Bồ câu” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

September 26, 2020 · Leave a comment

“Về tình bạn” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

September 23, 2019 · Leave a comment

“Dáng xác chết” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

September 5, 2018 · Leave a comment

“Dầu & thép” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

August 6, 2018 · Leave a comment

“Những người chặt cây” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

December 25, 2017 · Leave a comment

“Không sự trở về” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

October 27, 2017 · Leave a comment

“Trọng lực và trọng tâm” – Henri Cole

Henri Cole (1956–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư văn học tại Claremont McKenna College. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2004 và giải … Continue reading

July 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.