Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chiếc xe đạp vàng” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê … Continue reading

March 11, 2021 · Leave a comment

“Sau Trakl” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê … Continue reading

February 5, 2021 · Leave a comment

“Hút thuốc trên thiên đường” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê … Continue reading

August 2, 2020 · Leave a comment

“Thì thời gian” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê … Continue reading

March 9, 2020 · Leave a comment

“Gửi một độc giả” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê … Continue reading

January 17, 2020 · Leave a comment

“Cymbeline” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

January 9, 2020 · Leave a comment

“Bài thơ đầu” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

January 8, 2020 · Leave a comment

“Bốn mấy” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

October 10, 2019 · Leave a comment

“Vấn đề của mô tả cây” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

July 22, 2019 · Leave a comment

“Đặc ân của tồn tại” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

July 6, 2019 · 1 Comment

“Suy tưởng ở Lagunitas” – Robert Hass

Robert Hass (1941–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được trao giải Yale Series of Younger Poets năm 1973, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

September 21, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.