Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi năm mới” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Gửi năm mới

Với tột cùng tĩnh lặng cuối cùng
mi xuất hiện trong thung lũng
ánh nắng đầu của mi với xuống
để chạm đầu của một vài ngọn lá
vẫn im lìm không khuấy động trên cao
như thể chúng không hề để ý
và chẳng hề biết đến mi
và rồi tiếng của một con chim câu
vọng lại từ nơi nào xa xôi
vào khoảng lặng của buổi sáng

vậy đây là tiếng của mi
ở đây và ngay lúc này dù có
hay không có người nghe thấy đây là
nơi chúng ta đã đến với tuổi của mình
với kiến thức của mình ít ỏi
và những niềm hy vọng nhỏ nhoi
vô hình trước chúng ta
vẹn nguyên và vẫn khả dĩ

W. S. Merwin, “To the New Year,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005).

Copyright © 2005 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 31, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: