Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ông già ở nhà một mình vào buổi sáng” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Ông già ở nhà một mình vào buổi sáng

Có những câu hỏi mà tôi không còn hỏi
và những câu hỏi khác mà tôi đã không hỏi một thời gian dài
mà tôi trở lại và phủi bụi và phát hiện ra
rằng mình đang mỉm cười và câu hỏi
luôn luôn là tôi và rằng nó không
phải là câu hỏi gì cả mà nó nghĩa là
những điều khác nhau trong cùng một lúc
phải giờ thì tôi già và tôi là đứa trẻ
tôi còn nhớ cái được gọi là những ngày xưa cũ và không
có ai để hỏi chúng đã trở thành những ngày xưa cũ như thế nào
và nếu tôi tự hỏi mình thì không có câu trả lời
vậy già là đây và đây là cái mà tôi đã trở thành
và câu trả lời là một cái gì đó mà tôi sẽ đến với nó
sau này khi tôi đã già nhưng buổi sáng nay
thì không già và tôi là buổi sáng
trong đó những chiếc lá thu không có câu hỏi nào
trong lúc làn gió đi qua chúng và đi mất

W. S. Merwin, “Old Man At Home Alone in the Morning,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: