Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi muốn chỉ một chút” – Jane Hirshfield

jane hirshfield.jpg

Jane Hirshfield takes in her fellow readers at the NEA Poetry and Prose stage at the 2009 National Book Festival | Photo by Tom Roster

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World.

Tôi muốn chỉ một chút

Tôi muốn, tôi nghĩ, chỉ một chút,
hai thìa trà im lặng—
một để thay cho đường,
một để khuấy cái ướt.

Không.
Tôi muốn một Cairo im lặng,
một Kyoto.
Trong mỗi vườn treo
những rêu và những nước.

Những hướng của im lặng:
bắc, tây, nam, quá khứ, tương lai.

Nó đến qua bất kỳ ô cửa sổ nào
mở một đốt,
như mưa hắt ngang qua.

Đau buồn chuyển,
như một con ngựa gặm cỏ,
chân này sang chân kia.

Nhưng một con ngựa ngủ
thì ngủ với cả bốn chân quặp.

Jane Hirshfield, “I Wanted Only a Little,” The Beauty: Poems (Knopf, 2015). This poem was first published in The New Yorker (February 11 & 18, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 22, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: