Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tìm nấm lúc bình minh” – W. S. Merwin


Mushrooms in the Palm Forest.jpg

Mushrooms in the Palm Forest | Photo by Morgan Jones

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Tìm nấm lúc bình minh

Khi còn chưa phải là ngày
Tôi đang bước đi trên hàng thế kỷ lá hạt dẻ chết
Ở một nơi chẳng có đau buồn
Dẫu con vàng anh
Từ một cuộc đời khác nhắc nhở tôi
Rằng tôi đang thức

Trong bóng tối trong lúc mưa rơi
Những cây nấm mồng gà vàng trồi qua một giấc ngủ không phải là của tôi
Đánh thức tôi
Nên tôi lên núi tìm chúng

Khi chúng xuất hiện có vẻ như tôi đã từng ở đây
Tôi nhận ra những bóng ma của chúng như thể đang nhớ lại
Một cuộc đời khác

Nơi tôi đang bước đi ngay cả lúc này
Tìm tôi

W. S. Merwin, “Looking for Mushrooms at Sunrise,” The Lice (Atheneum, 1967).

Copyright © 1967 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Xin xem một số phân tích về bài thơ này tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 26, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,686 other followers

%d bloggers like this: