Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một cánh cửa” – W. S. Merwin

W.S. Merwin: To Plant a Tree

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Một cánh cửa

Đây là một nơi có thể có một cánh cửa
ở đây nơi tôi đang đứng
trong ánh sáng bên ngoài mọi bức tường

sẽ có một cái bóng ở đây
cả ngày dài
và một cánh cửa dẫn vào nó
nơi giờ này có tôi

và có người sẽ đến và gõ
vào thinh không này
lâu sau khi tôi đã đi
và ở đó trước tôi một cuộc đời
sẽ mở ra

W. S. Merwin, “A Door,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 6, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: