Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi buổi sáng II” – W. S. Merwin

morning sun in the forest.jpg

Photo by skoeber/Flickr

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi buổi sáng II

Nó đâu có quan trọng với bạn
những gì tôi không sao hiểu được
khi ánh sáng bước vào bầu trời

bạn đến đây trong lần đầu tiên
biết mọi thứ tất cả lập tức
và đem đến đây sự khởi đầu
một lần nữa dù có ai có
thể thấy nó là gì hay không
khi nó ở đây trước chúng ta

như thể nó đã luôn luôn ở
đây như lúc này mà không gì
bị lãng quên ngay cả khi bạn

đang quay lưng đi một lần nữa

W. S. Merwin, “To the Morning (2),” Present Company (Copper Canyon Press, 2005), p. 121.

Copyright © 2004 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 17, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: