Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi cơn mưa” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Gửi cơn mưa

Bạn với đến tôi từ tuổi của thinh không
trong lành
rơi về phía tôi
mỗi một đều mới
nếu như bạn ai có một cái tên
thì cũng không ai hay

nhưng chờ đợi bạn ở đây
lâu đến thế
đợi bạn rơi qua nó mà biết không gì

vạt của bộ áo quần
đừng chờ đợi
cho đến khi tôi biết yêu mọi thứ tôi cần biết
vì có lẽ nó sẽ không bao giờ

chạm tôi lần này đi
hãy để tôi yêu cái tôi không thể biết
như người mù bẩm sinh có thể yêu màu sắc
cho đến khi mọi thứ mà anh yêu
lấp đầy anh bằng màu sắc

W. S. Merwin, “To the Rain,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: