Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vợ vua Lear” – W. S. Merwin

King Lear and Cordelia.jpg

Lilly Englert as Cordelia and Michael Pennington as Lear in “King Lear

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Vợ vua Lear

Giá như người một lần hỏi tôi
tôi có thể nói cho người

Giá như người lắng nghe tôi
thì nó đã là
một câu chuyện khác

Tôi biết chúng trước khi
chúng ra đời

với Goneril bên bầu vú
tôi nhìn vào thế giới
và thấy máu trong bóng tối
và cố tỉnh dậy

với Regan bên bầu vú
tôi nhìn vào thế giới
và che miệng mình

với Cordelia trong vòng tay
bên bầu vú
tôi muốn gọi con bé
trong tình yêu và nỗi bất lực
và tôi khóc

còn người
người đã quên tôi
trước cả khi chúng nó quên

chỉ có Cordelia
là không quên
điều gì
nhưng khi hỏi nó nói
chẳng có gì

W. S. Merwin, “Lear’s Wife,” The Moon Before Morning (Copper Canyon Press, 2014). This poem was first published in The New Yorker (June 25, 2012 Issue).

Copyright © 2012 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 12, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: