Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tương lai hoàn thành” – Lia Purpura

lia pupura.jpg

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA.

Tương lai hoàn thành

Nơi bạn ở
trước khi bạn ra đời,
và nơi bạn ở
khi bạn không còn nữa
có thể rất gần nhau.
Có thể cùng một chỗ,
dù cả hai
đều không trơn tuột
như là ở đây nhưng
tưởng tượng nơi
mà bạn sẽ đến—
cái điểm
mà các thứ đáp,
đã hoàn thành, đã qua, và
đã đi nhưng chưa hẳn.

Lia Purpura, “Future Perfect,” It Shouldn’t Have Been Beautiful (Penguin, 2015). This poem was first published in The New Yorker (November 18, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by Lia Purpura | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 24, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: