Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gà tây hoang” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Gà tây hoang

Hai con gà tây hoang khủng long còn sót lại
bước đi giữa im lặng và im lặng. Không phải là với chúng một bữa thịt.
Tôi, người với tôi cũng không phải là thịt, cho muỗi ăn hằng đêm,
mặc dù ngày và đêm tôi chờ đợi cơn đói
tìm cho tôi cái cây đàn vĩ cầm gỗ tối, trong cái hộp gỗ tối của nó.

Jane Hirshfield, “Wild Turkey,” Ledger (Knopf, 2020). This poem was first published in The New Yorker (February 26, 2018 Issue).

Copyright © 2018 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Gà tây hoang” – Jane Hirshfield

  1. Bà Tám
    February 19, 2018

    Tôi thích chữ “gà tây.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 19, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: