Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người Trái đất” – James Longenbach

James-Longenbach.jpg

Photo by J. Adam Fenster/University of Rochester

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester.

Người Trái đất

Trên đầu chúng ta họ đang làm bánh.
Họ đang cắt bơ
Thành những mẩu nhỏ, họ đang bàn về lợi ích của nó so với mỡ.

Bên nhau chúng ta sẽ ngồi quanh bàn
Và các món sẽ thịnh soạn, đầu tiên là táo, rồi đến bí ngô—

Chúng ta có phải ăn bây giờ?

Tôi có thể ngửi thấy mùi nhục đậu khấu.
Tôi có thể nghe tiếng bột rây vào bát.

James Longenbach, “Earthling,” Earthling: Poems (W. W. Norton & Company, 2017).

Copyright © 2017 by James Longenbach | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: