Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài sonnet của mùa hè” – W. S. Merwin

Jill Greenberg.jpg

Photo by Jill Greenberg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Bài sonnet của mùa hè

Hè đã đến với những cái cây vươn lên tìm nó
nó đã đến giữa ánh sáng ngày mà không tiếng động
nó đã đến đây khi những cái cây tối trong giấc ngủ
chúng đã mơ về nó và tỉnh biết rằng nó ở đó
nhưng tôi là đứa trẻ mùa thu và mùa hè
đầu của tôi tôi đã ở đây nhưng chưa được sinh ra
tôi đã nghe tiếng những chiếc lá thì thầm ở trên cành
và tiếng những chú ve lớn lên trong khúc hát
tôi đã nghe toàn bộ ngôn ngữ của mùa hè
ngôn ngữ mà thời gian trò chuyện với chính mình
tôi sinh vào mùa thu biết tiếng của mùa hè

W. S. Merwin, “One Sonnet of Summer,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 20, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: