Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đá đen trên một hòn đá trắng” – César Vallejo

cesar vallejo.jpg

César Vallejo in Versailles, 1929 | Photo by Juan Domingo Córdoba Vargas

César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru.

Đá đen trên một hòn đá trắng

Tôi sẽ chết ở Paris trong một cơn mưa đổ
một ngày mà tôi vốn đã nhớ rất rõ.
Tôi sẽ chết ở Paris—và tôi sẽ không chạy—
có lẽ là một thứ Năm, vào mùa thu, như hôm nay.

Sẽ là thứ Năm, bởi hôm nay, thứ Năm, dốc
bút những dòng này, tôi đã ép cánh tay
xuống và, chưa bao giờ như hôm nay, tôi đã quay lại,
với toàn bộ hành trình, để thấy mình đơn độc.

César Vallejo đã chết, người ta đánh
anh ta, tất cả, mà anh ta không làm gì họ;
họ quật anh ta mạnh với một cây gậy và mạnh

với cả một sợi dây; chứng nhân
là những thứ Năm và những khúc xương
cánh tay, sự đơn độc, cơn mưa, những con đường…

César Vallejo, “Piedra negra sobre una piedra blanca,” Poemas humanos (Les Editions des Presses Modernes au Palais-Royal, 1939).

Copyright © 1939 by César Vallejo | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 14, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: