Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuyến bay của ngôn ngữ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Chuyến bay của ngôn ngữ

Có những chiếc lá ở lại cả mùa đông
và mùa xuân đến mà không biết
liệu có khổ đau nào trong chúng
hay có bao giờ
và có điều gì trong ngôn ngữ mà chúng nói
không thể nào nhớ bằng cách lắng nghe
trong suốt thời gian chúng còn ở trên cây
và rồi khi chúng bay đi cùng bầu không khí
đã luôn luôn ở đó qua cuộc đời của chúng

W. S. Merwin, “The Flight of Language,” The Pupil (Alfred A. Knopf, 2001). This poem was first published in The New Yorker (June 12, 2000 Issue).

Copyright © 2000 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 23, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: