Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Xác suất” – Lia Purpura

Lia Purpura.jpg

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA.

Xác suất

Hầu hết sự trùng hợp không phải
điều kỳ diệu, mà phổ biến hơn
nhiều so với chúng ta nghĩ—
chính sự rùng mình
khi để ý thấy mình là
trung tâm trong một chuỗi
các sự kiện
là cái khiến rất nhiều thứ
nghe lạ và hiếm hoi—
bởi vì nếu không phải thì sao?
Sự kinh ngạc chẳng là gì
nếu không có sự đồng thuận.

Lia Purpura, “Probability,” It Shouldn’t Have Been Beautiful (Penguin, 2015). This poem was first published in The New Yorker (January 19, 2015 Issue).

Copyright © 2015 by Lia Purpura | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 24, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: