Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuổi xa lạ” – W. S. Merwin

WS Merwin.jpg

Photograph by Mark Hanauer

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Tuổi xa lạ

Với tất cả đặc điểm nó trữ và thể hiện
tuổi dường như không thực ở bất cứ lúc nào

dù sáng hay chiều nó là một khoảnh khắc của không khí
ôm ấp giữa đôi tay như một con chim choáng

trong lúc tôi đứng nhớ ánh sáng giữa rừng cây
của một thế kỷ khác trên một lục địa đã chìm xuống từ lâu

không cách nào nói được những chiếc lá lúc ấy
có cảm thấy ký ức không trong lúc chúng chạm ngày

và không biết có chuyện gì với những bóng phản chiếu
trên mặt ao không bao giờ còn nhìn thấy nữa

con chim nằm yên ánh sáng tiếp tục bay

W. S. Merwin, “Unknown Age,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008). This poem was first published in The New Yorker (May 21, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 30, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: