Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi thời hiện tại” – W. S. Merwin

merwin forest.jpg

Photo by Diane Cook and Len Jenshel

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi thời hiện tại

Đến lúc bạn tồn tại
đến lúc bạn bắt đầu hiện hữu
đến lúc bạn đọc được điều này
đến lúc bạn được viết ra
đến lúc bạn lãng quên
đến lúc bạn là nước qua kẽ ngón tay
đến lúc bạn bị xem là lẽ đương nhiên
đến lúc nó làm tổn thương
đến lúc nó tiếp tục làm tổn thương
đến lúc không có từ ngữ nào cho bạn
đến lúc bạn ghi nhớ
nhưng không có những cái tên
đến lúc bạn nằm trên báo
và trên điện thoại
đi qua cả ở đó cũng không ai để ý

ấy là ai
người mà bạn đến với
trước đôi mắt của chính họ
bạn đang dần biến mất
mà không để mình được biết đến

W. S. Merwin, “To the Present Tense,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005).

Copyright © 2005 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: