Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở trong tù” – Jean Valentine

jean valentine.jpg

Photo by Max Greenstreet

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017.

Ở trong tù

Ở trong tù
mà không có cáo buộc

hay với tới gia đình
hay có một gia đình        Bạn có

lương tâm
bệnh về tim

hen suyễn
hưng-trầm cảm

(chúng ta mất đứa bé)
không thuốc

không ai
không cửa sổ

nước đen ngòm
những bức tường móng cào

gương mặt thuần khiết bạn quay đi
ngượng ngùng

bạn
người trái đất này cho.

Jean Valentine, “In Prison,” Break the Glass (Copper Canyon Press, 2010). This poem was first published in The New Yorker (May 28, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by Jean Valentine | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 23, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: