Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ]” – E. E. Cummings

Lovers.jpg

Lovers, 1869 by Pál Szinyei Merse

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

*

tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ
và dày hơn sự lãng quên
hiếm hơn một ngọn sóng ướt
và hơn thất bại thường xuyên

nó điên và nên trăng nhất
và chẳng bao giờ cạn hơn
cả biển cả trên trái đất
mà chỉ biển cả sâu hơn

tình yêu luôn nhỏ hơn thắng
không nhỏ hơn sống bao giờ
nhỏ hơn khởi đầu nhỏ nhất
và hơn sự thứ tha to

nó tỉnh và mặt trời nhất
và chẳng thể chết được hơn
cả bầu trời trên trái đất
mà chỉ bầu trời cao hơn

E. E. Cummings, “[love is more thicker than forget],” 50 Poems (Grosset and Dunlap, 1940).

Copyright © 1939 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 7, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: