Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ]” – E. E. Cummings

Lovers.jpg

Lovers, 1869 by Pál Szinyei Merse

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958.

*

tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ
và dày hơn sự lãng quên
hiếm hơn một ngọn sóng ướt
và hơn thất bại thường xuyên

nó điên và nên trăng nhất
và chẳng bao giờ cạn hơn
cả biển cả trên trái đất
mà chỉ biển cả sâu hơn

tình yêu luôn nhỏ hơn thắng
không nhỏ hơn sống bao giờ
nhỏ hơn khởi đầu nhỏ nhất
và hơn sự thứ tha to

nó tỉnh và mặt trời nhất
và chẳng thể chết được hơn
cả bầu trời trên trái đất
mà chỉ bầu trời cao hơn

E. E. Cummings, “[love is more thicker than forget],” 50 Poems (Grosset and Dunlap, 1940).

Copyright © 1939 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 7, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: