Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi cuốn sách” – W. S. Merwin

present company.jpg

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi cuốn sách

Rồi đi thôi
trong thời của riêng bạn
xa đến đây thôi
nơi tôi đưa bạn đi
tôi sẽ để từ ngữ của bạn lại với bạn
như thể chúng đã là của bạn
ngay từ đầu

tất nhiên bạn vẫn chưa hoàn thành
làm sao bạn có thể hoàn thành
khi buổi sáng bắt đầu lại từ đầu
hay khi mặt trăng mọc
ngay cả từ ngữ cũng chưa hoàn thành
dẫu có thể chúng tự nhận là đã

đừng bận tâm
tôi sẽ không
nghe đâu khi chúng nói
rằng bạn nên
khác đi như thế nào
rồi bạn sẽ có thể bảo với chúng
rằng lỗi lầm là của riêng tôi

bất kể tôi là ai
khi tôi làm nên bạn

W. S. Merwin, “To the Book,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (March 17, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: