Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đi cùng nhau” – W. S. Merwin

merwin and paula.jpg

William and Paula Merwin in 2014 | Photo from the documentary “Even Though the Whole World Is Burning,” directed by Stefan Schaefer

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Đi cùng nhau

Nếu chúng ta bị tách ra tôi sẽ
cố gắng chờ đợi em
ở mọi thứ phía em

bức tường ở phía em và nước
và ánh sáng vẫn di chuyển với tốc độ riêng
ngay cả trên những chiếc lá mà chúng ta đã thấy
tôi sẽ chờ ở một bên

trong khi còn một bên

W. S. Merwin, “Travelling Together,” The Rain in the Trees (Knopf, 1988).

Copyright © 1987 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 7, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: