Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồng gần” – W. S. Merwin

merwin.jpg

Photo courtesy of Seattle Arts & Lectures

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Đồng gần

Đây không phải là điều gì mới hay được giữ bí mật
mặt đất cày chưa gieo hạt cuối xuân
người chết có tách rời khỏi người sống đâu
ai cũng có một chân trong cái khôn cùng
và không thể nói thay nhau
cánh đồng kể không một câu chuyện lật
nằm dưới tầng mây sa như một dòng sông đợi
đây người chết tạo nên từ cơn đói của họ
từ cái họ được kể
từ những nỗi đau và những cái bóng
và khúc ruột của muôn loài
từ quay đi và
trở lại hát
về một thời gian khác

W. S. Merwin, “Near Field,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008). This poem was first published in The New Yorker (February 24, 2008 Issue).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 11, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: