Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi thứ Hai” – W. S. Merwin

sky study.jpg

Sky Study, c. 1869 by Edgar Degas

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi thứ Hai

Một khi mi đã đến nó rõ ràng
là mi chẳng nhớ đâu
lần cuối

lúc nào mi
cũng như thế
lúc nào cũng đòi
bắt đầu
đòi tất cả bắt đầu
lại từ đầu
như thể chẳng có gì thực sự xảy ra
như thể bắt đầu
cứ tiếp tục mãi
như thể nó còn là mọi thứ
cho đến khi nó bắt đầu

mi chẳng bao giờ biết mình là ai
những chiếc kim của đồng hồ tìm mi
và cứ mãi tìm
mà không nhận ra
dẫu cho những gì ánh sáng
của mi tiết lộ khi nó mọc lên
thức dậy từ một thời gian khác
mà mi có vẻ đã quên

đi suốt cả chặng đường ấy
trống rỗng và chẳng nơi đâu
trước khi mi ra đời
với những đòi hỏi
mà mi mang theo mình
từ lúc ban đầu

lần nào nó cũng
như thể mi vẫn là chính mi
hoặc gần như thế
O mi kẻ không thể có lại
bản thân chẳng cần gì
và chẳng đợi gì

W. S. Merwin, “To Monday,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem also appeared in The New York Review of Books (October 11, 2012 Issue).

Copyright © 2005 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: