Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quanh giếng” – Yannis Ritsos

Yannis Ritsos.jpg

Yannis Ritsos (1909–1990) là nhà thơ người Hy Lạp.

Quanh giếng

Ba người đàn bà ngồi ôm bình quanh giếng.
Những chiếc lá đỏ rụng xuống tóc và vai.
Có đứa nấp sau hàng cây tiêu huyền ném đá.
Cái bình đã vỡ. Nước không đổ; nó đứng im,
lấp lánh, nhìn về phía chúng tôi đang trốn.

Yannis Ritsos, “Around the Well,” Selected Poems, trans. Nikos Stangos (Penguin, 1974).

Copyright © 1966–1967 by Yannis Ritsos | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 30, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: