Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[bởi cảm giác là điều trước hết]” – E. E. Cummings

Danae.jpg

Danaë, 1907 by Gustav Klimt

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958.

*

bởi cảm giác là điều trước hết
nên ai lưu tâm
tới cú pháp của sự vật
sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn hôn em;

trọn vẹn là một kẻ ngốc
khi mùa Xuân trên thế giới đương thì

máu của tôi chấp thuận
và những nụ hôn là một định mệnh
ngọt ngào hơn minh triết
cô gái ạ tôi thề bằng mọi bông hoa. Đừng khóc
—cử chỉ khéo nhất của bộ óc tôi cũng không bằng
cái chớp mắt của em, nói

chúng ta là dành cho nhau: vậy
hãy cười, ngả người vào vòng tay tôi
vì cuộc đời không phải là một đoạn văn

Và cái chết tôi nghĩ không phải là dấu ngoặc

E. E. Cummings, “[since feeling is first],” is 5 (Boni and Liveright, 1926).

Copyright © 1926 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 23, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: