Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái giếng” – W. S. Merwin

Susan Derges.jpg

Photo by Susan Derges

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Cái giếng

Dưới bầu trời bằng đá nước
đợi
với mọi bài ca của nó trong mình
kẻ bất tử
nó đã hát một lần
nó sẽ hát lần nữa
ngày
đi qua tảng đá trên thiên đường
vô hình như những hành tinh trưa
trong khi nước
vẫn ngắm cùng một đêm

Những tiếng vọng đến như những con én
gọi nó
nó trả lời mà không di chuyển
nhưng bằng những tiếng vọng
không phải bằng giọng nói
chúng không nói nó là gì
chỉ ở đâu

Nó là một thành phố mà nhiều du khách
đến với những bộ óc minh mẫn
đã để lại mọi thứ ngay cả
thiên đường
để ngồi trong bóng tối cầu nguyện như một sự im lặng
cho sự hồi sinh

W. S. Merwin, “The Well,” The Carrier of Ladders (Atheneum, 1970). This poem was first published in The New Yorker (September 14, 1968 Issue).

Copyright © 1968 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: