Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chữ viết tay của người già” – W. S. Merwin

merwins-wish.jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Chữ viết tay của người già

Nó là vết nước triều của một nghệ thuật ròng
một bộ mã với ý nghĩa ở một thời gian khác
thông điệp của nó nổi lên trên qua dòng nước chảy
đổ từ một nguồn nơi không có những cái tên
những chữ cái đã không còn nhớ nhau
chúng đến chỉ một lần với thông điệp của chúng
chúng đã đợi đâu đó trước một cánh cổng
mà không biết chúng chờ đợi điều gì
rồi tiếp tục hành trình trong câm lặng của mình
và phong cảnh tiếp tục đi qua chúng
và khi chúng dừng lại nó mang chúng đi cùng
những chữ cái trở thành những tòa nhà bỏ hoang
với những cánh cửa không mở và không đóng bao giờ
hoang sơ như những nơi từ lâu yêu trong vắng mặt

W. S. Merwin, “The Handwriting of the Old,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2014 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 4, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: