Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tĩnh vật trên một nắp bao diêm” – Charles Wright

charles wright.jpg

Photo by Andrew Shurtleff for The New York Times

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Tĩnh vật trên một nắp bao diêm

Trái tim lạnh hơn con mắt.
Những kẻ canh gác, những kẻ thánh thiện,
                                                                                   biết điều này, không lối tắt lên trời.
Chỉ một sợi lông chó cũng có thể chẻ gió.

Nếu bạn muốn sự yên bình vĩ đại,
                                                                 đó là việc cực nhọc và một cuốc bộ dài.

Đừng đắm chìm vào quá khứ.
Thế giới không có những phụ lục,
                                                                      không lời nhắn, không tên.

Charles Wright, “Still-Life on a Matchbox Lid,” Chickamauga: Poems (Farrar, Straus and Giroux, 1995). This poem was first published in The New Yorker (April 29, 1991 IssueIssue).

Copyright © 1991 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 25, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: