Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giọng nam cao của anh nói có” – Mary Ruefle

Sunrise with Sea Monsters

Sunrise with Sea Monsters, 1845 by J. M. W. Turner

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of Fine Arts.

Giọng nam cao của anh nói có

Nếu như anh cô đơn
và anh thấy trái đất
anh sẽ nghĩ đây là
tận cùng của sự cô đơn
và tôi đã đạt đến nó một mình
.

Nếu anh buồn
và anh thấy căn bếp
anh sẽ nghĩ đây là
tận cùng của nỗi buồn
và họ đã chuẩn bị nó
cho mình.

Turner tự vẽ những con quái vật
biển của ông, nhưng thuê
người khác vẽ
“những con vật nhỏ.”
Rõ ràng ông có thể vẽ
một bầu trời vĩ đại, nhưng thỏ
thì không.

Giống như chúa lúc cuối cùng.

Mary Ruefle, “The Tenor of Your Yes,” Indeed I Was Pleased With the World (Carnegie Mellon University Press, 2007).

Copyright © 2007 by Mary Ruefle | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 29, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: