Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự chia rẽ” – W. S. Merwin

K38965MICHELAN-3

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Sự chia rẽ

Con người ta chia rẽ
là bởi ngón tay mà Chúa
đặt tên là Kẻ
thấy cô đơn
nên nó tạo cho mình một người em như nó

đặt tên là Kẻ Khác

rồi cả hai đều cô đơn

nên mỗi ngón tạo cho mình thêm bốn ngón khác
tất cả đều song sinh

rồi chúng sợ
chúng sẽ lạc mất nhau
và lại cô đơn

nên chúng tạo cho mình hai bàn tay
để giữ chúng lại

nhưng đôi bàn tay dần dần xa cách

nên chúng tạo cho đôi bàn tay hai cánh tay

chúng nói Giữa hai cánh tay
luôn luôn có một trái tim

và trái tim sẽ là cho tất cả chúng ta

nhưng trái tim giữa chúng
vốn đã đập hai lối
với bất cứ ai
sắp đến

với bất cứ ai sẽ
đến sau đó

từng người

W. S. Merwin, “Division,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973). This poem was first published in The New Yorker (April 24, 1971 Issue).

Copyright © 1971 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 30, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: