Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi tâm hồn” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi tâm hồn

Có ai ở đó không
nếu có
mi có là thật không
mà dù sao mi là
một hay nhiều
nếu nhiều
có phải mi đồng loạt
hay là mi
lần lượt không trả lời

câu trả lời của mi
có chính là câu hỏi
sống sót qua sự thắc mắc
không bao giờ chấm dứt
câu hỏi đấy của ai
nó bắt đầu như nào
rồi nó đến từ đâu
có bao giờ nó đã
tìm ra gì về mi
qua âm thanh
của chính nó
chẳng có gì ngoài sự vô tri
của riêng mình để đi qua

W. S. Merwin, “To the Soul,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (February 5, 2001 Issue).

Copyright © 2005 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 23, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: