Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sáng nay, tôi muốn có bốn chân” – Jane Hirshfield

acrobat.jpg

The Acrobat, 1930 by Pablo Picasso

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau.

Sáng nay, tôi muốn có bốn chân

Chẳng có gì trên hai chân quá nặng,
hoặc có thể.
Một con voi, một con lừa, ngay cả một cái lò—
những cái chân ấy, một người có thể đứng trên.
Hai chân dúi bạn về phía trước.
Hai chân mỏi.
Chúng tìm một hai chân khác để ở cùng,
để tiến một cặp lên trong âm nhạc
trong khi để cặp còn lại đi lùi.
Chúng muốn khắc lên một cái thân cây:
bennhau maimai.
Chẳng có gì đứng trên hai chân có thể sủa,
có thể hí hoặc hú.
Nhưng tối nay mọi chuyện lại khác.
Tối nay tôi muốn có bánh xe.

Jane Hirshfield, “This Morning, I Wanted Four Legs,” The Beauty: Poems (Knopf, 2015). This poem was first published in The New Yorker (July 2, 2012 Issue).

Copyright © 2015 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 6, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: