Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con quạ của Noah” – W. S. Merwin

raven.jpg

Photo by Bjørn Aksel Bjerke/National Geographic

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Con quạ của Noah

Sao tôi phải trở về?
Kiến thức của tôi sẽ không vừa với kiến thức của họ.
Tôi đã thấy còn nguyên sơ hoang mạc của cái không biết,
Đủ lớn cho chân tôi. Đó là nhà của tôi.
Nó luôn luôn vượt xa họ. Tương lai
Chia tách hiện tại bằng tiếng vọng của giọng của tôi.
Khản với sự thỏa nguyện, tôi chưa bao giờ hứa.

W. S. Merwin, “Noah’s Raven,” The Moving Target (Atheneumn, 1963).

Copyright © 1963 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 23, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: