Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những kẻ tự do” – W. S. Merwin

The Last of the Buffalo

The Last of the Buffalo, 1888 by Albert Bierstadt

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Những kẻ tự do

Cách xa những vụ giết hại
những vết bánh xe bắt đầu chảy máu
nhưng không ai nghe
những giọng nói của chúng ta
trên âm thanh của những bàn chân ửng đỏ
họ bỏ chúng ta những con đường vắng
họ bỏ chúng ta
theo những kẻ đồng hành những kẻ đưa tin
theo những biển báo
những chiếc lá mùa thu
trước những ô cửa sổ mùa đông
chúng ta đi giữa họ
vô hình gấp đôi
như không khí chạm người mù
và khi chúng ta đã đi họ nói chúng ta ở bên họ mãi mãi

W. S. Merwin, “The Free,” The Carrier of Ladders (Atheneum, 1970). This poem was first published in The New Yorker (October 25, 1969 Issue).

Copyright © 1970 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: