Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi chân trời biến mất” – W. S. Merwin

the-messenger-of-autumn.jpg

The Messenger of Autumn, 1922 by Paul Klee

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Khi chân trời biến mất

Khi chân trời biến mất
cơ thể vẫn nằm ngang
trái đất vẫn nằm ngang
nhưng mọi thứ khác
đều thẳng đứng

những lòng bàn chân thẳng đứng
nên chúng không thể trèo
và chúng đợi

những mạch máu thẳng đứng
nên máu không thể chảy
nên nó chìm
và không có trung tâm nào để chìm về

cái đôi tay nắm thẳng đứng
nên nó không thể cảm thấy
và nó buông

cái đôi mắt nhìn thẳng đứng
và vẫn luôn như thế
nhưng nó vẫn không nhận ra

âm thanh thẳng đứng
nên người ta không nghe
thấy bất cứ điều gì

ở tiếng gọi

đầu tiên

W. S. Merwin, “When the Horizon is Gone,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 6, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: