Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như bởi nước” – W. S. Merwin

Ed Ruscha.jpg

Untitled (Galleon Ship Silhouette), 1986 by Ed Ruscha

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Như bởi nước


Cùng nhau
Ôm lấy sự khởi hành
Chúng ta giương tình yêu của mình như một cánh buồm

Và như cánh buồm và hình phản chiếu
Tuy nhiên
Chúng ta đi và ở bất cứ nơi nào
Chúng ta cũng sẽ bị chia hai như bởi nước
Mãi mãi mãi mãi
Dẫu
Cả hai cánh buồm đều rùng mình khi đi
Và cả hai mũi thuyền đều kéo dài cùng một nỗi buồn

Cho đến khi những nguyên tố khác
Cũng mở rộng giữa chúng ta.

W. S. Merwin, “As by Water,” The Moving Target (Atheneumn, 1963). This poem was first published in The New Yorker (April 7, 1962 Issue).

Copyright © 1963 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 17, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: