Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chân dung nghệ sĩ của Lý Thương Ẩn” – Charles Wright

Blue Ridge sunset.jpg

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Chân dung nghệ sĩ của Lý Thương Ẩn

Chân dung tôi hầu như đã hoàn thành
                                                                         trong Sách của Tóc Bạc.
Hoàng hôn trên Rặng Xanh.
Mây trôi màu cánh gián.
                                            Một phút huy hoàng là một phút tro than.

Charles Wright, “Portrait of the Artist by Li Shang-Yin,” Buffalo Yoga: Poems (Farrar, Straus and Giroux, 2004).

Copyright © 2004 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 19, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: