Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghiên cứu với dưa vàng” – Lia Purpura

melon

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA.

Nghiên cứu với dưa vàng

Đầu cuống của quả dưa
thì như cái mạng, hình thức
tìm được một mô hình
tự nghĩ
một mật độ
một sự tập trung
bắt đầu một dòng
rồi tung nó ra
và đi tiếp,
một trật tự được thiết lập,
một cử chỉ hoàn thành.
Sự hoàn thành: làm sao mà
một người từ đằng xa
có thể nhìn thấy nó.

Lia Purpura, “Study with Melon,” It Shouldn’t Have Been Beautiful (Penguin, 2015). This poem was first published in The New Yorker (November 24, 2014 Issue).

Copyright © 2015 by Lia Purpura | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: