Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi bàn tay” – W. S. Merwin

merwin

Photo by Tom Sewell

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Gửi bàn tay

Cái con mắt thấy là một giấc mơ của cảnh tượng
cái nó tỉnh dậy thấy
là một giấc mơ của cảnh tượng

và trong mơ
với mỗi ổ khóa thật
chỉ có một chiếc chìa thật
và nó ở trong một giấc mơ khác
giờ vô hình

nó là chiếc chìa khóa cho cánh cửa thật duy nhất
nó mở nước và bầu trời cùng lúc
nó đã ở dưới dòng sông xuôi
với bàn tay của tôi trên nó
bàn tay thật của tôi

và tôi đang nói với bàn tay
hãy xoay đi

mở dòng sông

W. S. Merwin, “To the Hand,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973). This poem was first published in The New Yorker (January 13, 1973 Issue).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 27, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: