Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời nói đầu” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Lời nói đầu

Chúng ta sẽ kể không hơn một chút
về cái cánh đầu
cái cánh mồ côi

chúng ta sẽ kể không gì về bố mẹ nó những người khổng lồ
hay về cái cây mà trong đó nó được sinh ra
một mùa thu
hay về chị em của nó đám cỏ
hay về anh em của nó những ngọn lửa

nó cô đơn nó là cái cánh đầu
đó là tất cả những gì mà chúng ta cần biết
mọi thứ ở đây đều có hai cánh
trừ chúng ta

tất cả những gì mà chúng ta sẽ kể
là cách nó tìm thấy cái cánh còn lại
cái hình phản chiếu của nó lần xuống trong không khí
và về dòng chảy giữa chúng
nơi mà nó cất lên
cách mà bay bắt đầu
vì sao những con bướm đêm
đến và tắm trong bụi
và với chúng nó là một ánh sáng

W. S. Merwin, “Foreword,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973). This poem was first published in The New Yorker (January 13, 1973 Issue).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: