Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sóng đêm” – W. S. Merwin

The Phantom Ship, Atlantic Ocean

The Phantom Ship, Atlantic Ocean, c. 1903 by Frank Wilbert Stokes

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Sóng đêm

Về ngày mai tôi chẳng có gì để nói
những cái tôi nói không phải là ngày mai

ngày mai không động vật
không cây mọc theo ý muốn của mình
không ai trong Nhà Trắng
những từ đã biến mất

tận cùng của sự nắm bắt và cơn giận của chúng ta
và của kiến thức của chúng ta
cái gì ở giữa chúng ta và ngày mai

trong bóng sâu những mống mắt xanh đang mở
chúng ta đi chân trần trong ngôi nhà thoáng đãng
sau trời tối sóng gầm trên vách đá

W. S. Merwin, “The Night Surf,” Opening the Hand (Atheneum, 1983). This poem also appeared in The New Yorker (April 16, 1984 Issue).

Copyright © 1983 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 4, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: