Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ghi chú” – W. S. Merwin

merwin garden

Photo by Larry Cameron

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Ghi chú

Hãy nhớ cách mà linh hồn trần trụi
đến với ngôn ngữ và lập tức biết
mất mát và khoảng cách và tin

rồi một thời gian nó sẽ không chạy
với sự tự do xưa cũ của mình
như một ánh sáng ngây thơ về thước đo
nhưng sẽ lắng nghe làm thế nào mà
một câu chuyện trở thành một câu chuyện khác
và sẽ cố để nói xem
chúng đã nổi lên từ đâu
và chúng đang hướng về đâu
như thể chúng là huyền thoại của riêng nó
chạy trước những từ ngữ và vượt khỏi chúng
trần trụi và không bao giờ nhìn lại

qua tiếng ồn của những câu hỏi

W. S. Merwin, “Note,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 10, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: