Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như những người khác” – Jane Hirshfield

jane0308

Photo by Erik Castro for The San Francisco Chronicle

Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Như những người khác

Đến cuối cùng,
tôi cũng giống như những người khác.
Một con người.

Đôi khi ngượng ngùng,
đôi khi sợ hãi.

Khi có tiếng hô “Cháy!”
có người chạy về phía nó,
có người chạy đi—

tôi đứng ngập giữa họ.

Jane Hirshfield, “Like Others,” Ledger (Knopf, 2020).

Copyright © 2017 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: