Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Viên hạ sĩ giết Archimedes” – Miroslav Holub

Miroslav Holub

Photo by Vojtěch Písařík

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc.

Viên hạ sĩ giết Archimedes

Bằng một nét đậm
hắn giết đường tròn, đường tiếp tuyến
và điểm giao nhau
ở vô cực.

Dưới hình phạt
tứ mã phân thây
hắn cấm các con số
từ ba trở lên.

Giờ ở Syracuse
hắn đứng đầu một trường triết gia,
thêm một ngàn năm nữa
ngồi xổm trên cái kích của hắn
và viết:

một        hai
một        hai
một        hai
một        hai

Miroslav Holub, “The Corporal Who Killed Archimedes,” trans. Ian Milner and George Theiner in Holub, Poems Before & After: Collected English Translations (Bloodaxe, 2006).

Copyright © 1960 by Miroslav Holub | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: