Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đất giữa” – W. S. Merwin

WSM

W. S. Merwin in his garden, 1987

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Đất giữa

Ngay từ đầu nó đã thuộc về khoảng cách
như màu xanh của ngọn núi

và mặc dù nó tồn tại ở đâu đó trên bản đồ
và có thể được tìm ra một cách tình cờ
và thậm chí có thể được nhận ra
ở một khoảnh khắc kỳ lạ

nó đã sống sót qua
những gì có thể biết lúc ấy
trong ngôn ngữ cổ
không được dạy của nó
mang đàn ong đến cây hương thảo

nhiều năm sau khi nó được tìm thấy
cái tên thật của nó vẫn còn
nằm ở phía bên kia của kiến thức

nhưng nó vẫn ở đó
như một mùa đã đổi
nhưng xuất hiện trong ánh sáng

trong buổi sáng không được nói thành lời

W. S. Merwin, “Heartland,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: