Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mùa xuân” – W. S. Merwin

Porlock Weir

Porlock Weir, oil on board by Hester Berry

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Mùa xuân

Thân thủy tinh của những đám mây đang vỡ
những bông hoa xám mắc kẹt
và được đưa trong im lặng đến ngọn núi vô hình
một sợi nhạc đang bay
trên dòng kẻ của những mặt hồ lạnh
mà từ đó mắt chúng ta tạo thành
mọi thứ trên thế giới đều đã mất và mất
nhưng sớm thôi ta sẽ tìm thấy lại
và hiểu nó bảo chúng ta gì khi chúng ta yêu nó

W. S. Merwin, “Spring,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Bản dịch này cũng được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 4 (9 tháng 2, 2020).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 3, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: